Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind gezond zal zijn. Door gezond te leven en te eten heb je hier zelf voor een deel invloed op. Maar soms wordt een kindje geboren met een aandoening. Een aantal van deze aandoeningen kun je opsporen met prenatale testen.

Bij de 1e controle stellen we je meerdere vragen over je eigen en je familieziektegeschiedenis. We vragen je ook of je meer informatie wilt over deze prenatale testen.

Wanneer je dit wilt, zullen we deze testen uitleggen en proberen we je te helpen bij het maken van een keuze. Het is fijn wanneer je bij ongeveer 6-8 weken komt voor eerste controle, dan heb je nog ruim de tijd om na te denken over je keuze.
Of je één of meerdere tests wilt is een persoonlijke keuze. Alle testen zijn betrouwbaar, ze geven meer duidelijkheid over hoe groot de kans is op een gezond kindje. Maar geen enkele test geeft de garantie op een gezond kindje.

Er zijn verschillen soorten prenatale testen:

Terug naar zwanger zijn