Verloskundigen Ruyschstraat staat voor nuchtere, betrokken, hedendaagse en liefdevolle zorg. Daardoor kun jij met alle vertrouwen in je lijf zwanger zijn!

Zwangerschap en geboorte zijn normale, gezonde processen in het leven van een vrouw. Processen die meestal goed verlopen, maar wél goed gecontroleerd moeten worden. Over het algemeen weet een vrouw prima zelf wat goed voor haar en haar baby is.

Wij kijken op een heel nuchtere manier naar de processen van zwangerschap, geboorte en ouderschap. Dat maakt onze praktijk laagdrempelig en toegankelijk voor eigenlijk iedereen. Samen gaan we onderzoeken wat jullie nodig hebben. We vinden het belangrijk dat jullie daarin zelf weloverwogen keuzes en beslissingen nemen. We zijn flexibel, hechten groot belang aan jullie autonomie maar verliezen het aspect van veiligheid en realiteit niet uit het oog.

De verloskunde is een medisch domein dat continu in beweging is. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en een veranderde zorgvraag van aanstaande ouders maakt dat wij onze werkwijze steeds weer kritisch evalueren. Hierin willen we vooruitstrevend zijn. Dat houdt ons scherp en altijd up-to-date.

Verloskundigen Ruyschstraat is een plaats waar je terecht kunt voor alle aspecten van zwangerschapsbegeleiding.Van lichamelijke controle tot echo, van bloedonderzoek tot coaching, van voorlichtingsbijeenkomst tot Mama-cafe!

Terug naar Praktijk