——————————————————

Verloskundigen Ruyschstraat wordt Verloskundigen Oosterpark!

Onze praktijk levert al ruim 35 jaar betrouwbare en betrokken verloskundige zorg in Amsterdam Oost. Daar zal niks aan veranderen. Maar het is tijd voor een nieuwe jas! Daarom veranderen we binnenkort van naam en ook de huisstijl verandert mee. Na jaren van trouwe dienst ruilen we ons baby-logo in voor een meer eigentijds ontwerp. Houd de komende tijd onze Facebook en Instagram in de gaten voor updates en sneak-previews!

—————————————————-

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s die nog niet zijn gevaccineerd. Een goede manier om pasgeboren baby’s tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik te geven. Vanaf medio 2019 krijgen alle zwangere vrouwen deze prik aangeboden. Maar ook voor die tijd is het al mogelijk je in de zwangerschap te vaccineren . We informeren je hierover op het spreekuur en/of lees deze brochure.

——————————————————

Neem een kijkje op het Annpaviljoen

Wil je (misschien) poliklinisch bevallen in het OLVG-Oost? het is mogelijk om op afspraak vóór de bevalling al een kijkje te nemen. Je kunt je via dit aanmeldformulier aanmelden voor een rondleiding van ca 30 min. Let op: vanwege de grote belangstelling is er momenteel een wachtlijst voor de rondleiding.

——————————————————

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij Verloskundigen Ruyschstraat

Ook wij zijn de afgelopen druk in de weer geweest om onze praktijk ‘AVG-proof’ te maken. Bekijk via deze links het Privacyreglement van Verloskundigen Ruyschstraat en informatie over privacy op deze website

 

——————————————————

Richtlijn Intrapartum Care for positive Childbirth – World Health Organization

voorjaar 2018. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de toename van het aantal kunstmatig opgewekte bevallingen in Nederland. Een op de vijf geboortes wordt ingeleid, vaak zonder medische noodzaak. Dat vergroot de kans op complicaties. Vrouwen vragen er vaker zelf om en artsen dringen er op aan omdat ze bang zijn voor complicaties en aansprakelijkheid. De WHO-richtlijn stelt dat inleiden maar bij 5 procent écht nodig is. In het voorjaar publiceerde de WHO een rapport met cijfers en aanbevelingen voor normaal verlopende bevallingen. Duidelijk wordt dat in de Westerse wereld ook bij bevallingen die spontaan op gang komen, te snel en te veel wordt ingegrepen. Een bevalling die eindigt met een gezonde moeder en kind kan veel langer duren dan in de handboeken vermeld staat. Veel verloskundigen en gynaecologen worden opgeleid met de visie dat de ontsluiting vanaf 5 cm met ongeveer 1 cm per uur moet vorderen. Vaak echter blijken bevallingen langer te duren, zonder dat de gezondheid van moeder of kind daaronder lijden. Lees het hele (dikke!) rapport WHO intrapartum care of lees de handzame samenvatting.

——————————————————-

Zika en zwangerschap

Sinds 2015 is er een uitbraak van het zikavirus in Brazilië. Deze uitbraak heeft zich verspreid over verschillende landen in Zuid- en Midden-Amerika en recent ook steeds vaker Azie. Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild maar er zijn serieuze aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, wordt geadviseerd niet af te reizen naar landen waar het zikavirus voorkomt. In welke landen dat is, en welke maatregelen je moet nemen wanneer je toch zwanger in zika-gebied geweest, lees je hier.

—————————————————

mamakits: online aan de slag met depressie en angst

Depressieve en angstklachten komen tijdens de zwangerschap regelmatig voor, maar liefst 17% van de zwangeren heeft in meer of mindere mate klachten! Omdat de klachten overlappen met andere zwangerschapsklachten denken veel vrouwen en hun omgeving dat ‘het erbij hoort’. Maar het is juist belangrijk om psychische klachten snel te herkennen en aan te pakken. Je kunt je klachten altijd met ons bespreken, en je huisarts is hiervoor ook altijd bereikbaar. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om thuis, online een zelfhulpcursus te volgen. Deze cursus is ontwikkeld door de GGZ, samen met VUmc. Lees er hier meer over.

——————————————————–

Voorlichting over de bevalling

Op woensdagavond van 19 tot 21uur. Aankomende data:

  • 12 december 2018
  • 16 januari 2019
  • 20 februari 2019
  • 27 maart 2019
  • 24 april 2019
  • 22 mei 2019

Locatie: Mammae Mia (voorlichtingsruimte), 3e Oosterparkstraat 138D. We beginnen om 19.00u, de bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. Graag aanmelden bij de assistente ivm het beschikbare aantal zitplaatsen! Klik hier voor meer informatie over de voorlichting.

——————————————————–

Inloopspreekuur

Elke dinsdag van 17:30 tot 18:00 is er een inloopspreekuur om het hartje te beluisteren. Je bent welkom vanaf 12 weken zwangerschap.

———————————————————

Deelname onderzoek
We doen mee aan de OptiMuM-studie. Met deze studie onderzoeken we hoe vaak het voorkomt dat zwangeren veel angst ervaren voor de aankomende bevalling. Bij zwangeren die veel angst of PTSS hebben van een vorige bevalling, wordt onderzocht of EMDR een geschikte therapie is.
Wellicht benaderen we je voor de I’ve changed my mind– study. De Universiteit van Amsterdam coördineert dit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het op Mindfulness-Gebaseerde Bevalling en Ouderschap programma en het Samen Bevallen programma voor angstige zwangere vrouwen en hun partner. Heb je interesse? Vraag ons ernaar! Of lees meer op www.mbcpmidwife.nl

——————————————————–

 

Terug naar Praktijk