ook voor 2018 heeft Verloskundigen Ruyschstraat met alle zorgverzekeraars een contract

In het najaar van 2017 hebben alle verloskundigen in Nederland pittige onderhandelingen moeten voeren met de zorgverzekeraars. Wellicht heb je hierover gehoord via de media; er is veel aandacht voor geweest. Aanleiding van de onderhandeling was het feit dat de zorgverzekeraars weigerden het tarief te betalen dat was berekend door het de Nederlandse Zorgautoriteit; een onafhankelijke organisatie met heel veel expertise. Het is behoorlijk spannend geweest maar uiteindelijk hebben de verloskundigen aan het langste eind getrokken. Resultaat is dat we ook voor 2018 met álle zorgverzekeraars een contract hebben. Verloskundige zorg is verzekerd via de basisverzekering en wordt niet van je eigen risico afgetrokken. Klik hier voor meer informatie over de kosten en tarieven voor 2018.

——————————————————–

per 3 april 2017: NIPT beschikbaar voor alle zwangeren

Per 3 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor alle zwangeren beschikbaar als eerste test naar Down- Patau en Edwards syndroom (trisomie 21, 13 en 18). Bij de zwangere wordt bloed uit de arm afgenomen, in dit bloed wordt erfelijk materiaal vanuit de placenta van de baby onderzocht. De NIPT geeft een betrouwbaardere uitslag dan de combinatietest (‘nekplooimeting’), maar de uitslag is zeker niet 100% betrouwbaar. De al veel langer bestaande combinatietest zal ook blijven bestaan. De test wordt in het kader van de TRIDENT-2 studie aangeboden. De overheid betaalt een groot deel van de test, maar de zwangere betaalt zelf ook mee: €175,-  Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekering vergoed.
We zullen met al onze zwangeren rondom de intake bespreken of zij interesse hebben in het doen van prenatale testen. Samen bekijken we welke test voor jullie situatie het beste lijkt. Lees er alvast meer over op:www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

——————————————————-

Per 1-1-2017: nieuwe regels voor aangifte!

Per 1 januari 2017 moet de geboorte van een baby binnen 3 dagen aangegeven worden bij de gemeente. Voorheen waren dit 3 werkdagen. Voor meer informatie over de aangifte van een pasgeborene: www.rijksoverheid.nl

——————————————————-

Zika en zwangerschap

Sinds 2015 is er een uitbraak van het zikavirus in Brazilië. Deze uitbraak heeft zich verspreid over verschillende landen in Zuid- en Midden-Amerika en recent ook steeds vaker Azie. Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild maar er zijn serieuze aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, wordt geadviseerd niet af te reizen naar landen waar het zikavirus voorkomt. In welke landen dat is, en welke maatregelen je moet nemen wanneer je toch zwanger in zika-gebied geweest, lees je hier.

—————————————————

mamakits: online aan de slag met depressie en angst

januari 2016: Depressieve en angstklachten komen tijdens de zwangerschap regelmatig voor, maar liefst 17% van de zwangeren heeft in meer of mindere mate klachten! Omdat de klachten overlappen met andere zwangerschapsklachten denken veel vrouwen en hun omgeving dat ‘het erbij hoort’. Maar het is juist belangrijk om psychische klachten snel te herkennen en aan te pakken. Je kunt je klachten altijd met ons bespreken, en je huisarts is hiervoor ook altijd bereikbaar. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om thuis, online een zelfhulpcursus te volgen. Deze cursus is ontwikkeld door de GGZ, samen met VUmc. Lees er hier meer over.

——————————————————–

Voorlichting over de bevalling

Op woensdag/donderdagavond van 19 tot 21uur. Aankomende data:

  • 6 juni 2018
  • 4 juli 2018
  • 1 augustus 2018
  • 5 september 2018
  • 3 oktober 2018
  • 7 november 2018

Locatie: Mammae Mia (voorlichtingsruimte), 3e Oosterparkstraat 138D. We beginnen om 19.00u, de bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. Graag aanmelden bij de assistente ivm het beschikbare aantal zitplaatsen! Klik hier voor meer informatie over de voorlichting.

——————————————————–

Inloopspreekuur

Elke dinsdag van 17:30 tot 18:00 is er een inloopspreekuur om het hartje te beluisteren. Je bent welkom vanaf 12 weken zwangerschap.

———————————————————

Deelname onderzoek
We doen mee aan de OptiMuM-studie. Met deze studie onderzoeken we hoe vaak het voorkomt dat zwangeren veel angst ervaren voor de aankomende bevalling. Bij zwangeren die veel angst of PTSS hebben van een vorige bevalling, wordt onderzocht of EMDR een geschikte therapie is.
Wellicht benaderen we je voor de I’ve changed my mind– study. De Universiteit van Amsterdam coördineert dit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het op Mindfulness-Gebaseerde Bevalling en Ouderschap programma en het Samen Bevallen programma voor angstige zwangere vrouwen en hun partner. Heb je interesse? Vraag ons ernaar! Of lees meer op www.mbcpmidwife.nl

——————————————————–

Verloskundigen in opleiding

op dit moment loopt Hanne Koopmans haar eindstage bij ons. Je kunt Hanne tegenkomen op de spreekuren en in de dienst.

Terug naar Praktijk