Zorg van de verloskundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering

De zorg die je van ons krijgt, wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering en wordt niet van je eigen risico afgetrokken. We hebben ook voor 2018 contracten met alle verzekeraars en sturen onze nota direct naar hen toe. Wanneer je onverzekerd bent of een verzekering hebt in het buitenland, zul je een factuur van ons ontvangen.

Het tarief voor verloskundige zorg wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en geldt voor alle in Nederland werkzame verloskundigen. Voor 2018 is is het bedrag voor volledige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) vastgesteld op € 1.484,01.

Echo’s waartoe een medische indicatie bestaat, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ook kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar er geldt wel een eigen bijdrage van 4,30 per uur.

Wanneer je door ons voor aanvullend onderzoek, echo, controle of begeleiding naar het ziekenhuis wordt verwezen, worden deze kosten vergoed door de verzekering. Sommige bloedonderzoeken worden echter wél afgetrokken van het eigen risico.

Kosten die niet standaard worden vergoed: (soms wel vanuit aanvullende verzekering)
– combinatietest                                       € 169,-
– NIPT                                                      € 175,-
– eigen bijdrage poliklinische bevalling    € 347,81 (kan iets wisselen per ziekenhuis en zorgverzekeraar)
– sommige extra bloedonderzoeken        wisselt per onderzoek
– zwangerschapscursus                           wisselt per cursus

Laat het ons zo snel mogelijk weten wanneer je niet naar een geplande controleafspraak kunt komen. Indien je je minder dan 24h voor afspraak afmeldt, zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen voor de gemiste afspraak.