We hopen dat je tevreden bent over de zorg die je van ons en onze collega’s hebt ontvangen. Wanneer dat helaas niet het geval is, is het belangrijk hier allereerst met de betrokken verloskundige zelf over te praten. Misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je je klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de beroepsvereniging, de KNOV. Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als de verloskundige jouw poliklinische bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid. Klachten over prenatale screening die door een verloskundige in haar werk als screeningsechoscopist is uitgevoerd, kunnen ook aan de Klachtencommissie van de KNOV worden voorgelegd.

De klachtencommissie van de KNOV:

  • doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Daarnaast is het is ook mogelijk om je klacht voor te leggen aan een andere instantie zoals Zorgbelang, de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Regionaal Tuchtcollege.